Tipy na vánoční dárky

Vánoční koledy

Dlouho jste nezpívali u stromečku vánoční koledy? Je čas to napravit, teprve vánoční koledy navodí tu pravou vánoční atmosféru. Připomínáme vám tradiční vánoční koledy, na které byste určitě neměli zapomenout.


Jak jsi krásné, neviňátko

Vánoční koleda:

 1. Jak jsi krásné, neviňátko, vprostřed bídy nebožátko,
  před Tebou padáme, dary své skládáme.
 2. Já ti nesu dvě kozičky, by zahřály tvé údíčky;
  já zas trochu mlíčka, by kvetly tvá líčka.
 3. Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého;
  s ním si můžeš hráti, libě žertovati.
 4. A co my ti, nuzní, dáme, darovati co nemáme;
  my ti zadudáme, písně zazpíváme.
 5. Pastuškové mu dudají, zvuky dud sa rozléhají,
  slavně dudy dují, všeci prozpěvují.
 6. Měj se dobře, Jezulátko, přespanilé pacholátko!
  S tebou se loučíme, Bohu poručíme.

Narodil se Kristus Pán

Vánoční koleda:

 1. Narodil se Kristus Pán, veselme se,
  Z růže kvítek vykvet nám, radujme se.
  Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.
 2. Jenž prorokován jest, veselme se,
  ten na svět poslán jest, radujme se. Z života...
 3. Člověčenství naše, veselme se,
  ráčil vzíti na sebe, radujme se. Z života...
 4. Goliáš obloupen, veselme se,
  člověk jest vykoupen, radujme se. Z života...
 5. Boží Syn se vtělil, veselme se,
  aby hříšné spasil, radujme se. Z života...
 6. Z nebe na zem sstoupil, veselme se,
  aby nás vykoupil, radujme se. Z života...
 7. Chudý s námi bydlel, veselme se,
  zimu, bídu trpěl, radujme se. Z života...
 8. Ponížení přijal, veselme se,
  by nám nebe získal, radujme se. Z života...
 9. Pánem jsa všech pánů, veselme se,
  snášel pro nás hanu, radujme se. Z života...
 10. Syn jsa Boha Otce, veselme se,
  dán jest zemské Matce, radujme se. Z života...

Pozn.: Namísto Goliáš uvádějí některé prameny Beliáš, což je zkomolenina od Beliál, hebr. ničema; starozákonní význam - ďábel, protivník Krista (Ottův slovník naučný; d1 II, str. 674 ).

Nesem vám noviny

Vánoční koleda:

 1. Nesem vám noviny, poslouchejte,
  Z betlémské krajiny, pozor dejte.
  Slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte.
 2. Syna porodila čistá Panna,
  v jesličky vložila Krista Pána.
  [: Jej ovinula a zavinula :] plenčičkama.
 3. K němužto andělé z nebe přišli,
  i také pastýři jsou se sešli.
  [: Jeho vítali, jeho chválili, :] dary nesli.
 4. Anděl Páně jim to sám přikázal
  když se jim na poušti všem ukázal,
  [: k Betlému jíti, neprodlévati :] hned rozkázal.
 5. Ejhle, při Kristovu narození
  stal se div veliký v okamžení,
  [: neboť noc tmavá se proměnila :] v světlo denní.
 6. Andělé v oblacích prozpěvují,
  narození Páně ohlašují,
  [: že jest narozen, v jeslích položen, :] oznamují.
 7. My také, křesťané, nemeškejme,
  k těm svatým jesličkám pospíchejme,
  [: Ježíše svého, Pána našeho :] přivítejme.
 8. Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný,
  který se narodil z čisté Panny,
  [: pohlédni na nás a přijmi od nás :] tyto dary.
 9. Z nebe jsi sestoupil z pouhé lásky,
  krásné Jezulátko, kvítku rajský,
  [: jak jsi spanilý a ušlechtilý, :] celý krásný.
 10. Tak jsi svůj lid sobě zamiloval,
  žes i pro něj sebe nelitoval,
  [: sstoupil jsi z nebe, abys jen sebe :] obětoval.
 11. Přijmi ty nábožné dary od nás,
  milostivý Králi a Pane náš.
  [: Svoje poddané, tobě oddané :] ty dobře znáš.
 12. Děkujem ti za tvé narození,
  které nám přineslo vykoupení,
  [: na které jistě čekalo lidské :] pokolení.
 13. Žádáme srdečnou zkroušeností,
  by jsi nás uvedl do radosti,
  [: tam, kde přebýváš, slávy požíváš :] na věčnosti.

Půjdem spolu do Betléma

Vánoční koleda:

 1. Půjdem spolu do Betléma,
  dud aj, dud aj, dud aj dá,
  Ježíšku, panáčku, já Tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku, já Tě budu kolíbat.
 2. Začni, Kubo, na ty dudy:
  dudaj, dudaj, dudaj dá! Ježíšku...
 3. A ty Janku, na píšťalku,
  dudli, tudli, dudli dá! Ježíšku...
 4. A ty, Mikši, na housličky:
  hudli, tydli, hudli dá! Ježíšku...
 5. A ty Vávro, na tu basu:
  rum, rum, rum, rum, ruma dá! Ježíšku...

Štědrej večer nastal

Vánoční koleda:

 • Štědrej večer nastal.
  Štědrej večer nastal,
  koledy přichystal,
  koledy přichystal.
 • Panimámo, vstaňte.
  Panimámo, vstaňte,
  koledu nám dejte,
  koledu nám dejte.
 • Panimáma vstala.
  Panimáma vstala,
  koledu nám dala,
  koledu nám dala.

Tichá noc

Vánoční koleda:

 1. Tichá noc, přesvatá noc. V spánku svém dýchá zem, půlnoc odbila, město šlo spát, zdřímli dávno i pastýři stád, jen Boží láska, ta bdí, jen Boží láska, ta bdí.
 2. Tichá noc, přesvatá noc, náhle v ní jásot zní, vstávej, lide můj, tmu z očí střes, v městě Betlémě Bůh zrozen dnes, z lásky se člověkem stal, z lásky se člověkem stal.
 3. Tichá noc, přesvatá noc, stín a mráz vůkol nás, v hloubi srdce však Gloria hřmí, dík, že hříšník se s důvěrou smí u svaté rodiny hřát, u svaté rodiny hřát.
 4. Ty, myško, již mlč a v hnízdě se skrč! Ať umlkne shon, kde lože má On! A ty, jenž tady v jeslích spíš, dej světu mír a hádky ztiš! A z nás vytvoř kruh kde vládne tvůj duch, a z nás vytvoř kruh kde vládne tvůj duch.

Veselé vánoční hody

Vánoční koleda:

 1. Veselé vánoční hody, zpívejte, dítky, koledy, o tom, co se vskutku stalo, že se lidem narodilo děťátko.
 2. On je světa Spasitelem, Slovo učiněné tělem, Syn Boží a syn člověka, na nějž tvorstvo věky čeká, děťátko.
 3. Jehož Maria počala, v Betlémě ho porodila, položila do jesliček, zavinula do plenčiček, děťátko.
 4. Vůl a oslík nad ním stáli a svým dechem zahřívali chudé lidské nemluvňátko, slavné Boží pacholátko, děťátko.
 5. Potmě leží, nemá svíčičky, na nebi svítí mu hvězdičky. Ty, jenž všechen oděv dáváš, samo's nahé a nic nemáš, děťátko.
 6. Přišli chudí pastouškové, zpívají ti chvály nové: Vítej nám, nebeský Králi, Tebeť jsme zdávna žádali, děťátko.

Vánoce 2017 jsou tu a všichni myslíme na to, jaký vánoční dárek dát pod stromeček. Ženy začínají hledat nové recepty na vánoční cukroví nebo kapra, děti se těší na zlaté prasátko a nové hračky, tatínkové obhlíží vánoční stromečky. V obchodech se objevuje vánoční výzdoba, v regálech vánoční ozdoby či dekorace a všichni se těší na pár dnů volna, které nás závěrem roku čekají. Žádná dovolená ale nevyžaduje větší přípravy, než Vánoce. A proto jsou tu Tipy na vánoční dárky – web, na kterém kromě nápadů na originální vánoční dárky k Vánocům najdete také vánoční koledy, nové druhy cukroví, vánoční zvyky, vánoční přání a k tomu ještě vánoční hru.

Co kde najdete aneb vánoční dárky pro všechny: V „Dárky pro:“ zvolte, koho byste chtěli obdarovat. Najdete zde výběr originálních vánočních dárků, kterými můžete potěšit své blízké, ať už jsou to příbuzní, kamarádi nebo váš partner. S výběrem vánočních dárků jsme si dali opravdu záležet. U nás najdete dárky k Vánocům levné, luxusní, tradiční i netradiční. S našimi tipy na vánoce, potěšíte každého. „Co vy na to“ je diskuze na vánoční témata. Podělte se s námi o rady na Vánoce! „Vánoční hra“ je zábava pro dlouhé zimní večery. Rozstřílejte sněhové vločky dřív, než zavalí vaši rodinu, ale dávejte pozor, ať někoho z nich nezraníte.

Chcete si zazpívat s rodinou u stromečku? Kromě tipů na vánoční dárky u nás najdete texty těch nejkrásnějších koled v sekci „Vánoční koledy“. „Vánoční cukroví, recepty“ je sekce s recepty nejen na cukroví, ale také na kapra, bramborový salát nebo polévky. Dopřejte si netradiční Vánoce! Vánoční pohlednice jsou nezbytnou součástí každých Vánoc. Nabízíme vám je v sekci „Elektronická vánoční přání“.
Pošlete kamarádům nebo příbuzným vánoční přání e-mailem, budou nadšeni!

Vzpomínáte, jaké vánoční zvyky jste dodržovali jako děti? Inspirujte se u nás v sekci „Zvyky“. Lití olova, šupina pod talířem, házení pantoflem nebo krájení jablka vás vrátí do dětských let. „Pošli dopis od Ježíška“ je speciální služba pro vás! Pokud se nemůžete dočkat, až někomu předáte váš skvěle vymyšlený vánoční dárek a chcete, aby se těšil i on, pošlete mu dopis od Ježíška. Ať ví, že letos dostane něco výjimečného a je napnutý až do Štědrého dne. A hlavně – nezapomeňte na vánoční stromeček! Ať už je to smrček, jedle nebo borovice, hlavně aby byla pořádně veliká, kam by jinak Ježíšek nadělil ty krásné vánoční dárky?
Užijte si Vánoce s našimi Tipy na dárky ještě více! Přejeme vám, ať jsou vaše svátky vánoční nejen šťastné, ale opravdu i veselé…